top of page

Norbert Delman - Studio visit 22.09.2022


ENG:

The tension, passion, and love for the artist are much different from the feelings we experience in ordinary relationships. We do not need love and art to survive, but without them, we fade, wither, and disappear. They make us look at the world differently, they make us think and feel. They are the reasons we live for.


Visiting artists' studios is like trespassing dimensions. Their rusty doors are portals from a disappointing reality to worlds beyond any human reasoning. There are stories, colours, aesthetics, thoughts, words, philosophy, references, creation, creation, creation. This creation is condensed in every square centrometer in which the artist moves.


The art world is filled with the realistic brutality of money, influence and connections, behaviour, labels, obligations and rules that are often invisible to the naked eye. And in all of this ... and in all of this is the artist's thought. The element that pushes him to cut the board one way and not the other, to combine two certain colours, materials and styles.


I don't know how people can breathe without love.


PL:

Napięcie, pasja, miłość odbiorcy wobec artysty jest znacznie czymś innym niż jak uczucia, które doświadczamy w zwykłych związkach. Miłość jak i sztuka nie są nam potrzebne do przeżycia, ale bez nich blakniemy, usychamy, znikamy. To one sprawiają, że patrzymy na świat inaczej, że myślimy, że czujemy. Że mamy po co żyć.


Odwiedzanie pracowni artystów jest jak przekraczanie wymiarów. Ich zardzewiałe drzwi to portale z rozczarowującej rzeczywistości do światów przewyższających jakiekolwiek rozumowanie człowieka. Są tam historie, kolory, estetyka, myśli, słowa, filozofia, referencje, twórczość, twórczość, twórczość. Twórczość skondensowana w każdym centromerze kwadratowym w którym porusza się artysta.


Świat sztuki jest wypełniony realistyczną brutalnością pieniędzy, wpływów i znajomości, zachowań, etykiet, zobowiązań i zasad, które często są niewidoczne gołym okiem. A w tym wszystkim... a w tym wszystkim jest myśl artysty. Pierwiastek, który pcha go do przycięcia deski w ten a nie inny sposób, połączenia dwóch kolorów, materiałów i stylów.


Nie wiem jak ludzie mogą oddychać bez miłości.Comments


bottom of page